ГПУ «Шебелинкагаз видобування».

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1.    Інвестор (замовник) — ГПУ «Шебелинкагаз видобування».

Поштова й електронна адреса — смт Червоний Донець, вул. Жовтнева,9, vkb@shgpu.kharkov.ukrtel.net.


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1.    Інвестор (замовник) — ГПУ «Шебелинкагаз видобування».

Поштова й електронна адреса — смт Червоний Донець, вул. Жовтнева,9, vkb@shgpu.kharkov.ukrtel.net.

2.    Місце розташування майданчика будівництва —Харківська обл., Чугуївський р-н, в адміністративних межах Малинівської селищної ради.

3.    Характеристика діяльності (об\’єкта) — розвідувальна свердловина № 115 Коробочкинського ГКР на газ і конденсат, підземна споруда.

Технічні і технологічні дані — газ, конденсат 25-30 тис. м/добу, термін експлуатації обумовлюється економічною доцільністю (орієнтовно 10 років).

4.    Соціально-економічна необхідність планованої діяльності —забезпечення енергоресурсами населення і промисловості.

5.    Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

—    земельних — 2,0-4,0 га в тимчасове користування для розміщення бурового верстата на період спорудження свердловини (в залежності від його типу);

—    сировинних — щебінь (орієнтовно 10 м-3), пісок (орієнтовно ЗО М-5) з Красноградської бази ВТЗіК, джерела отримання — закупівля згідно з тендером;

—    енергетичних (електроенергія, паливо), якщо буріння здійснюється буровим верстатом з електричним приводом — 7512 кВг-год/добу, якщо буровим верстатом з дизельним приводом —2,95т/добу;

—    водних — 72 мЗ/добу, технічне водопостачання із водявої свердловини, розташованої на майданчику бурової установки, 0,3 м3/добу — питна вода, привозна;

—    трудових — 36 чол.

6.    Транспортне забезпечення — автотранспорт та гусеничний транспорт.

7.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — згідно з ДСП 173-96 санггарно-захисна зона становить 300 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з електричним приводом, 500 м — якщо буровим верстатом з дизельним приводом.

8.    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами — зняття та складування родючого шару грунту згідно з ГСТУ 41-00032626-00-023-2000 або вирівнювання (в залежності від вмісту гумусу).

9.    Можливі впливи планової діяльності на навколишнє середовище:

—    клімат і мікроклімат — незначний у зв\’язку з короткочасністю та локальністю планованої діяльності;

—    повітряне — викиди шкідливих речовин при зварюванні, приготуванні бурового розчину, роботі дизельних двигунів і при випробуванні свердловини на приплив (спалювання газу на факелі), а саме:

№ п/п    Найменування речовини    Орієнтовні обсяги викидів шкідливих речовин в повітря, т/рік   
        буровий верстат з електричним приводом    буровий верстат з дизельним приводом

1    N0:    0,028    1,730
2    N0    0,004    0,281
3    Сажа    0,016    7,054
4    Сірчаний ангідрид    0,004    1,364
5    Оксид вуглецю    1,426    18,449
6    Бенз(а)пирен    1,3010-\’    6,06-10-*
7    Граничні вуглеводні    0,689    8,511
8    Метан    0,359    0,359
9    Оксид заліза    7,10-Ю-1    7,10-Ю-1
10    Оксид марганцю    5.19-104    5,19-10-*
11    Оксид кремнію    4.77-104    4,77-10-*
12    Фториди добре розчинні    2,29-Ю-1    2,29-Ю-1
13    Фториди погано розчинні    1.29-10 3    1,29-Ю1
14    Фтористий водень    6,00-10-    6,00-10-
15    Пил гл. бентонітової    2,44Ю-:    2,44-10-
16    Пил графіту п/п    3,72-Ю-1    3,72-Ю-1
17    Пил вапна    1,25-Ю-1    1,25-Ю-1
18    Пил крейди    0,191    0,191

—    водне — можливий вплив від забруднення буровим розчином та перетікання мінералізованих вод з нижчезалягаючих горизонтів;

—    грунт — може зазнавати впливу від землерийної та підйомно-транс-портної техніки, відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні;

—    рослиннии та тваринний світ, заповідні об\’єкти — помірний (шум, вібрація, викиди шкідливих речовин, розрахунки приводяться в розділі ОВНС до робочого проекту; викиди газу та конденсату, що проводяться при технологічних продувках, що може викликати холодові опіки рослинного та тваринного світу при попаданні в підфакельну зону);

—    навколишнє соціальне середовище (населення) — помірний (шум, викиди шкідливих речовин, розрахунки приводяться в розділі ОВНС до робочого проекту; викиди газу та конденсату, що проводяться при технологічних продувках, що може викликати холодові опіки рослинного та тваринного світу при попаданні в підфакельну зону);

—    навколишнє техногенне середовище — у зоні впливів планованої діяльності елементи техногенного середовища відсутні.

10.    Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронения — бурові стічні води, розчин для випробування, відпрацьований буровий розчин — при необхідності можливе повторне використання, а також нейтралізація і безпечне захоронения; видалена порода (шлам) — нейтралізація і безпечне захоронения; побутові рідкі — нейтралізація, тверді — вивезення.

11.    Обсяг виконання ОВНС — у відповідності з ДБН А. 2.2.-1-2003.

12.    Участь громадськості — смт Червоний Донець, вул. Жовтнева, буд. 9, тел. (05749) 92-4-98 (заявки на проведення громадських слухань приймаються в місячний термін після публікації за адресою: 63503 м. Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, 29, Чугуївська райдержадміністрація. Тел./факс (05746) 4-09-01).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *