Чугуев
Чугуевский сайт » Чугуевский район » Чкаловское » Агрокомбінат Слобожанський
Информация к новости
  • Просмотров: 263
  • Автор: admin
  • Дата: 31-03-2011, 10:01
 (голосов: 0)
31-03-2011, 10:01

Агрокомбінат Слобожанський

Категория: Чугуевский район » Чкаловское

Агрокомбінат «Слобожанський

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого сільськогосподарського акціонерного товариства
«Агрокомбінат «Слобожанський»,
Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район,
смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, код ЄДРПОУ 00858148,
(надалі — «ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»)

В порядку ст. 43 Закону України «Про господарські товариства», у
відповідності до вимог Статуту ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», чер-
гові загальні збори акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», надалі
«загальні збори», призначені до проведення на 08 квітня 2011 року о 13 го-
дині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544,
Харківська область, Чугуївський район, смтЧкаловське, вул. Леніна, 1, приміщен-
ня Будинку культури. Реєстрація унасників загальних зборів відбуватиметься
удень проведення загальних зборів з 11 години 30 хвилин до 12 години
ЗО хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, — 08 квітня 2011 р.

Порядок денний  чергових загальних зборів акціонерів
ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів
акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», затвердження регламен-
ту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3. Звіт директора Дочірнього підприємства «Агроресурс" ВСАТ «Агро-
комбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяль-
ності підприємства за 2010 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової
звітності ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2010 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової
звітності Дочірнього підприємства «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Сло-
божанський» за 2010 рік.

6. Про зміну типу Товариства відповідно до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства».

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність
з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про зміну найменування Дочірнього підприємства «Агроресурс» ВСАТ
«Агрокомбінат «Слобожанський» у зв'язку із зміною типу Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Агроресурс»
ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський».

10. Про зміни у складі органів управління Товариством.

11. Про порядок вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що де-
матеріалізувався.

12. Про затвердження порядку розподілу прибутку та порядку виплати ча-
стки прибутку (дивідендів).

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» можуть ознайомитись за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Телефон для довідок — (05746)- 40-931.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів — довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання.
Основні показники фінансово-господарсі
ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»

>кої діяльності
(тис. грн.)

Найменування показників

Період
Звітний
2010 р.

Попередній
2009 р.

Всього активів

255629

288226

Основні засоби (залишкова вартість]^

142057

150222

Довгострокові Фінансові інвестиції

6000

6000

Запаси

49953

32720

Сумарна дебіторська заборгованість

10146

55932

Грошові кошти та їх еквіваленти

276

23

Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)

(104098)

(82507)

Власний капітал

(5931)

15664

Статутний капітал

16448

16448

Довгострокові зобов'язання

167229

145365

Поточні зобов'язання

94331

127197

Чистий прибуток (збиток)

(21591)

(37295)*

Середньорічна кількість акцій (шт.)

65793 200

65 793 200

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду
(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій


-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

619

551

Уважаемый гость Чугуева, Вы зашли на сайт как иногородний житель.
Мы советуем Вам стать активным жителем Чугуева либо войти на сайт как полноправный горожанин.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Мнение:
Введите код: *