Чугуев
Чугуевский сайт » Новости Чугуева » Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Информация к новости
  • Просмотров: 132
  • Автор: admin
  • Дата: 31-03-2011, 09:53
 (голосов: 0)
31-03-2011, 09:53

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Категория: Новости Чугуева

 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (в подальшому - Закон України Про реєстрацію) державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

В нашому місті державна реєстрація здійснюється у виконавчому комітеті Чугуївської міської ради державним реєстратором за адресою: м. Чугуїв вул. Карла Лібкнехта, буд. 35-а, кімната №1, тел. 8-05746-229-37.

 

1.1. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації (ст. 8 Закону України Про реєстрацію):

 

1. Документи, які відповідно до вимог Закону України Про реєстрацію подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

 

2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинен бути нотаріально посвідчений.

 

3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законодавством. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

 

4. статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади.

 

5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади.

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів.

 

6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.

 

7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 65 від 09.06.2004 р. „Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу”)

 

1.2. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації (ст. 10 Закону України Про реєстрацію)

 

1. За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

 

десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації юридичної особи (170,0 грн.);

 

два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (34,0 грн.).

 

2. За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті.

 

3. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,0 грн.).

Реєстраційний збір сплачується до міського бюджету на розрахунковий рахунок:

Поточний рахунок - 31415512700020

Ідентифікаційний код – 24134478 МФО 851011

Одержувач платежу - Чугуївське УДК в Харківській області

Найменування установи банку - ГУДК В Харківській області

Призначення платежу - за реєстрацію підприємницької діяльності - 00,00 грн.

 

1.3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

1.3.1. Резервування найменування юридичної особи (ст. 23 Закону України Про реєстрацію)

 

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

 

2. Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств строком на дев'ять місяців.

 

3. Засновник (засновники) юридичної особи повинен вказати у заяві про резервування найменування юридичної особи повне найменування юридичної особи, під яким він (вони) мають намір її зареєструвати.

 

4. Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

- заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи;

- документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи на рахунок:

 

Поточний рахунок - 26003301812

Ідентифікаційний код - 33499803

Одержувач платежу – ДП „ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР”

Найменування установи банку – ГОУ ВАТ „ОЩАДБАНК” м. КИЇВ, МФО 300465

Призначення платежу - за резервування назви _____________________ – 34,00 грн.

(повна назва юридичної особи)

 

 

1.3.2. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст.24 Закону України Про реєстрацію):

 

1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

2. У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою статті 24 Закону України Про реєстрацію, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

 

3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою статті 24 Закону України Про реєстрацію, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

 

4. У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою статті 24 Закону України Про реєстрацію, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

 

5. У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств крім документів, які передбачені частиною першою статті 24 Закону України Про реєстрацію, додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

 

6. У разі державної реєстрації селянського (фермерського) господарства крім документів, які передбачені частиною першою статті 24 Закону України Про реєстрацію, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

 

7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою статті 24 Закону України Про реєстрацію, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону України Про реєстрацію.

 

1.3.3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ( ст. 29 Закону України Про реєстрацію)

 

1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів;

- оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

- два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Реєстраційний збір сплачується до міського бюджету на розрахунковий рахунок:

Поточний рахунок - 31415512700020

Ідентифікаційний код – 24134478 МФО 851011

Одержувач платежу - Чугуївське УДК в Харківській області

Найменування установи банку - ГУДК В Харківській області

Призначення платежу - за реєстрацію змін до установчих документів - 51,00 грн

 

2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою статті 29 Закону України Про реєстрацію, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

 

3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою статті 29 Закону України Про реєстрацію, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчена копія документа про перехід частки учасника у статутному капіталі, або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

 

4. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи-засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою статті 29 Закону України Про реєстрацію, додатково подається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка органу реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.

 

5. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою статті 29 Закону України Про реєстрацію, додатково подається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

6. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною мети установи, крім документів, які передбачені частиною першою статті 29 Закону України Про реєстрацію, додатково подається копія відповідного судового рішення.

 

1.3.4 Внесення змін до відомостей про юридичну особу,

які містяться в Єдиному державному реєстрі ( ст. 19 Закону України

Про реєстрацію)

 

У разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами до установчих документів юридичної особи або не підлягає державній реєстрації (зміна відомостей про керівника, про місцезнаходження, зміна видів діяльності тощо), виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язаний подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку № 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі. У разі, якщо подається (надсилається) реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи, до неї додається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

 

 

1.3.5. Припинення юридичної особи (ст. 33 Закону

України Про реєстрацію)

 

1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

 

Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення (ст. 34 Закону України Про реєстрацію) юридичної особи засновники (учасники) юридичної особи або уповноважені ними орган чи особа повинні подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

- нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи з обов’язковим зазначенням даних про склад ліквідаційної комісії або комісії з припинення юридичної особи, у тому числі їх ідентифікаційних номерів, а для голови комісії – ще й місце проживання;

- документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у Бюлетені державної реєстрації на рахунок:

 

Поточний рахунок - 26003301812

Ідентифікаційний код - 33499803

Одержувач платежу – ДП „ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР”

Найменування установи банку – ГОУ ВАТ „ОЩАДБАНК” м. КИЇВ, МФО 300465

Призначення платежу - за публікацію оголошення про припинення діяльності _____________________ – 51,00 грн.

(повна назва юридичної особи)

 

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (ст. 36 Закону України Про реєстрацію)

 

1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у Бюлетені державної реєстрації, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

 

- заповнену реєстраційну картку № 7 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- оригінал установчих документів;

- акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу. Підписи на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені;

- довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах;

- довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

- довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;

- довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У випадках, що встановлені законом, крім документів, які передбачені частиною 1 ст. 36 Закону України Про реєстрацію, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

 

1.4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

ФІЗИЧНОЇ – ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ

 

1.4.1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

 

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

- копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (якщо особа має ідентифікаційний номер). Якщо особа відмовилася через свої релігійні переконання від прийняття ідентифікаційного номеру, вона повинна мати відповідну відмітку у паспорті;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;

- нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, якщо заявником є фізична особа, яка досягла 16 років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

 

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

 

1.4.2. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що передбачені частиною першою ст.. 45 Закону України Про реєстрацію, фізична особа-підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;

- копію довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної особи.

Реєстраційний збір сплачується до міського бюджету на розрахунковий рахунок:

Поточний рахунок - 31415512700020

Ідентифікаційний код – 24134478 МФО 851011

Одержувач платежу - Чугуївське УДК в Харківській області

Найменування установи банку - ГУДК В Харківській області

Призначення платежу - за реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця - 10,20 грн

 

 

1.4.3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться у разі:

 

прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

смерті фізичної особи-підприємця;

постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

 

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням (ст.. 47 Закону України Про реєстрацію)

 

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи-підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа-підприємець або уповноважена нею особа повинні подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 

- заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем;

- документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою-підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності на наступний рахунок:

Поточний рахунок - 26003301812

Ідентифікаційний код - 33499803

Одержувач платежу – ДП „ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР”

Найменування установи банку – ГОУ ВАТ „ОЩАДБАНК” м. КИЇВ, МФО 300465

Призначення платежу - за публікацію оголошення про припинення підприємцницької діяльності _____________________ – 17,00 грн.

(прізвище та ініціали)

 

2. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням фізична особа-підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 

- заповнену реєстраційну картку № 12 на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням;

- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

- довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах;

- довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

- довідки відповідних (трьох) органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості.

 

Реєстраційні картки, які використовуються при здійсненні державної реєстрації, затверджені наказом Держкомпідприємництва № 54 від 20.04.2007 р. „Про затвердження форм реєстраційних карток”. (зразки - посилання на нормативний акт)

 

Нормативно – правові акти з питань державної реєстрації суб’єктів господарювання

 

Порядок проведення державної реєстрації регулюється:

- Закон України «Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

- Господарським та Цивільними Кодексами України;

- Законом України „Про господарські товариства”;

- Законом України „Про фермерське господарство”;

- Законом України «Про кооперацію»;

Законом України «Про споживчу кооперацію»№

- Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 65 від 09.06.2004 р. „Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу”;

- наказом ДЕРЖКОМПІДПРИЄМНИЦТВА № 54 від 20.04.2007 р. „Про затвердження форм реєстраційних карток”;

- Наказом ДЕРЖКОМПІДПРИЄМНИЦТВА № 97 від 20.10.2005 р. „Про затвердження положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” тощо.

Уважаемый гость Чугуева, Вы зашли на сайт как иногородний житель.
Мы советуем Вам стать активным жителем Чугуева либо войти на сайт как полноправный горожанин.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Мнение:
Введите код: *