Чугуев
Чугуевский сайт » статьи о Чугуеве » Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності та Положення про неї
Информация к новости
  • Просмотров: 143
  • Автор: admin
  • Дата: 21-03-2011, 11:33
 (голосов: 0)
21-03-2011, 11:33

Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності та Положення про неї

Категория: статьи о Чугуеве

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ  VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від "    ” 2011                                                                          № ________  м. Чугуїв

 

Про затвердження персонального

складу конкурсної комісії з відбору

суб’єктів оціночної діяльності та

Положення про неї

 Керуючись п.2 ст.26 та ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, Чугуївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити персональний склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 1).

 

Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності (додаток 2).

 

Відділу з питань земельних відносин, комунальної власності та приватизації виконавчого комітету Чугуївської міської ради керуватися Положенням, зазначеним в п.2. рішення, при вирішенні питань конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови ВАРЖЕЇНОВА Ю.К.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                        Г.М. Мінаєва

 

 

Додаток 1

до рішення _________сесії VІ скликання

Чугуївської міської ради

від „____”_________ 2010 № _______

 

 

 

Склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

 

Голова конкурсної комісії:

Варжеїнов Юрій Костянтинович

-

перший заступник міського голови.

 

 

Заступник голови конкурсної комісії:

Аляб’єв Сергій Георгійович

-

заступник міського голови.

Секретар конкурсної комісії:

Чоломбитько Віталій Олександрович

 

-

начальник відділу з питань земельних відносин, комунальної власності та приватизації виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Члени конкурсної комісії:

Шуманський Сергій Григорович

-

депутат міської ради; голова постійно діючої комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (за згодою);

Волик Олександр Миколайович

-

депутат міської ради (за згодою);

Ісмагілов Олександр Олександрович

 

-

начальник юридичного відділу виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

Турбай Сергій Олександрович

-

начальник відділу промисловості та підприємництва виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення _________сесії VІ скликання

Чугуївської міської ради

від „____”_______ 2010 р. № _____

Положення про конкурсну комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Загальні положення.

1.1 Положення про конкурсну комісію з відбору суб’єктів  оціночної діяльності (надалі - Положення) визначає порядок створення та діяльність конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності виконавчим комітетом Чугуївської міської ради, якщо він виступає замовником незалежної оцінки майна або здійснює конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством.

1.2 Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (надалі - комісія), затвердженою рішенням Чугуївської міської ради.

1.3 Конкурсна комісія утворюється у складі не менше 5 осіб.

1.4 Очолює комісію голова комісії, який в межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає доручення, обов’язкові для членів комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

представляє комісію у відносинах з організаціями.

Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

1.5 На період довготривалої відсутності голови його повноваження тимчасово надаються заступнику голови комісії.

1.6 До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

ІІ. Порядок підготовки конкурсу.

2.1 За 15 календарних днів до оголошеної дати проведення конкурсу інформація та умови проведення конкурсу публікуються в газеті «Новости Чугуева» та/або на сайті Чугуївської міської ради. Інформацію може бути додатково опубліковано в інших засобах масової інформації.

2.2 Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об’єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів на розгляд комісії;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема, подібного майна);

- адресу роботи комісії, контактні телефони.

2.3 Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають укласти договір на проведення оцінки майна, подають на ім’я міського голови до Єдиного офісу за адресою: м.Чугуїв, вул.К.Лібкнехта, 37:

- заяву на   участь   у   конкурсі   за  формою, що додається;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (якщо суб’єкт оціночної діяльності вже брав участь в конкурсі – копії установчих документів не подаються);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України, завіреного суб’єктом оціночної діяльності;

- інформацію про суб’єкта оціночної діяльності (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція суб’єкта оціночної діяльності подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.4 Документи із супровідним листом подаються до міської ради не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово буде повідомлено до оголошеної дати проведення конкурсу.        Рішення комісії може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

2.5 Суб’єкт оціночної діяльності має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово.

ІІІ. Порядок роботи комісії.

3.1  Засідання комісії проводиться у разі присутності більше половини її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

3.2 У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

3.3 Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Під час вибору переможця конкурсу враховується:

кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;

запропоновані учасником конкурсу терміни і вартість виконання робіт;

кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна, укладених міською радою із зазначеним учасником конкурсу та причини такого невиконання;

наявність зауважень до звітів про оцінку майна, виконаних учасником конкурсу, за результатами їх рецензування.

3.4 Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за” чи "проти”.

Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам і критеріям конкурсу, та який отримав найбільшу кількість голосів "за” присутніх на засіданні членів комісії визнається його переможцем.

З переможцем конкурсу виконавчим комітетом Чугуївської міської ради в триденний термін укладається договір на проведення оціночних робіт.

3.5 Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні члени комісії і затверджується на засіданні виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

ІV. Інші питання, пов´язані з конкурсом.

4.1 Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне оголошення конкурсу та призначає його дату.

4.2 У триденний строк після проведення конкурсу комісія письмово інформує учасників конкурсу про рішення комісії.

4.3 У разі відмови переможця конкурсу від проведення оцінки майна комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або залучення іншого суб’єкта оціночної діяльності, який претендував на проведення оцінки цього об’єкту.

4.4 У разі потреби у повторному проведенні оцінки об’єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб’єктом оціночної діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами.

4.5 Всі питання, не врегульовані цим Положенням вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Чугуївської міської ради

„Про затвердження персонального складу про конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності та Положення про неї ”

Проект рішення Чугуївської міської ради "Про затвердження персонального складу про конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності та Положення про неї ” підготовлено відповідно до вимог Законів України „Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджений наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003р. за N 2100 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 р. за N 1194/8515.

Прийняття міською радою наведеного проекту рішення дозволить при виконанні функцій щодо управління майном спільної власності територіальної громади міста організувати роботу конкурсної комісії та проводити оцінку об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства та затвердженого Положення.

Уважаемый гость Чугуева, Вы зашли на сайт как иногородний житель.
Мы советуем Вам стать активным жителем Чугуева либо войти на сайт как полноправный горожанин.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Мнение:
Введите код: *