Чугуев
Чугуевский сайт » статьи о Чугуеве » Про затвердження методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться в комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва.
Информация к новости
  • Просмотров: 494
  • Автор: admin
  • Дата: 21-03-2011, 11:34
 (голосов: 0)
21-03-2011, 11:34

Про затвердження методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться в комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва.

Категория: статьи о Чугуеве

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXII СЕСІЯ  V СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від "  30 ”  березня 2007 р.                                                         №  527-V                                          

м. Чугуїв

 

 

Про затвердження методики 

розрахунку плати за оренду майна,  

що знаходиться в комунальної власності

територіальної громади м. Чугуєва.

 

 

 

З метою підвищення ефективності використання майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Чугуєва, та поповнення дохідної частини міського бюджету, відповідно до ч.2 ст.19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”,ст.ст.26,59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі ст.118 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007р.” та Постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 4.10.1995р., міська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1.Затвердити методику розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться

в комунальній власності територіальної громади м. Чугуєва (додається).

2.Визнати таким що втратило чинність, з дня набуття чинності цього рішення, рішення ХIV сесії Чугуївської міської ради від 03.06.1993р.  „Про затвердження методики розрахунку орендної плати за використання майна що  знаходиться в комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва.

3.Відділу з питань земельних відносин, комунальної власності та приватизації виконавчого комітету внести відповідні зміни до порядку передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Чугуєва затвердженого рішенням ХХV сесії Чугуївської міської ради ХХIV скликання від 26.03.2004р., та інших нормативних актів щодо оренди комунального майна.

4.Комунальним підприємствам, установам та організаціям, які надають в оренду закріплене за ними нерухоме комунальне майно та відділу з питань земельних відносин, комунальної власності та приватизації виконавчого комітету в строк до 1.07.2007р. привести діючи договори оренди у відповідність з даною методикою.

5.Рішення вступає в дію з дня його оприлюднення в міській газеті „Новости Чугуева”.

6.Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Варжеїнова Ю.К.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, економічного розвитку, приватному підприємництва та власності міської ради ( голова комісії Бєлєвцев В.І.).

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    МІНАЄВА Г.М.

 

 

 

 

Додаток

до рішення XХII сесії Чугуївськоїміської ради  V скликання

від „30” 03 2007р. за № 527-V

 

 

 

МЕТОДИКА

розрахунку   плати за оренду майна,

що знаходиться в комунальній власності територіальної громади

м. Чугуєва

 

1. Загальні положення

 

1.1       Дана Методика встановлює порядок розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Чугуєва.

Об’єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва, а саме:

- цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів;

- нерухоме майно (будинки, споруди, окремі приміщення);

- індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі комунального підприємства, організації, установи;

- майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств створених у процесі приватизації (корпоратизації);

Не може бути об’єктами оренди майно, передача якого заборонена законодавством України.

1.2  Орендарями комунального майна можуть бути юридичні особи всіх форм власності України та інших держав, фізичні особи - підприємці, об’єднання громадян, міжнародні організації та особи без громадянства.

1.3       Методика використовується для визначення розміру:

а) орендної плати при передачі об’єкта в оренду неконкурентним способом;

б) орендної плати при переукладанні договору оренди з тим же самим суб’єктом;

в) стартової орендної плати по об’єктах, які передаються в користування  на конкурсних засадах.

1.4       Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності.

Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між сторонами згідно з розрахунком орендної плати, який є невід’ємною частиною договору.

Ставки орендної плати є цінами (тарифами), зміна яких є підставою для внесення відповідних змін до договорів оренди.

1.5       До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна, плата за послуги, які надають орендарю комунальні підприємства, на балансі яких перебуває це майно, та витрати, пов’язані зі сплатою податку за землю. В разі, коли орендодавцем є комунальне підприємство або установа, яка належить до сфери управління міської ради, розмір орендної плати підлягає погодженню з виконавчим комітетом в особі міського голови.

1.6       При наданні майна в оренду на конкурсних засадах, розмір орендної плати за перший базовий місяць визначається за результатами конкурсу, але він не може бути меншим від визначеного за експертною оцінкою.

1.7       Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єктів оренди, які використовуються під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються згідно з діючим законодавством.

1.8       Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

1.9 У разі несвоєчасної сплати орендної плати, орендар сплачує окремо від орендної плати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої в цьому періоді, нарахованої на суму прострочених платежів за кожен день порушення строку.

 

2. Порядок розрахунку орендної плати

при передачі в оренду нерухомого майна

(будівель, споруд, окремих приміщень, в т.ч. вбудованих)

 

2.1.      Орендна плата розраховується у такій послідовності:

- проводиться незалежна оцінка майна, яке передається в оренду;

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір плати за перший (базовий) місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;

- розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

2.2.      У випадку, якщо термін оренди менше або більше однієї доби (місяця), то на підставі розміру місячної плати розраховується добова та погодинна орендна плата.

Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

Опл= Вз х Сор.ц

            де Опл - розмір річної орендної плати, грн.

            Вз – вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою.

            Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів - комунальних підприємств (додаток 1).

2.3.      Розмір річної орендної плати при оренді нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) крім оренди майна бюджетними організаціями та інвалідами (згідно з п.2.14 цієї Методики), визначається за формулою

Опл  = Вп х Сор 

де  Опл - розмір річної орендної плати, грн.

      Вп  - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.

      Сор  - орендна ставка, визначено згідно з додатком № 2 до цієї Методики.

2.4.      Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з врахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = (Вб : Пб ) х Пп

де  Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі, грн.;

      Вб - вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

      Пб - площа будівлі в цілому, кв.м. (без площі підвальної частини, якщо вона не орендується);

      Пп - площа орендованого приміщення, кв.м.

2.5.      Розмір місячної орендної плати ( без ПДВ) за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру плати, розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.  х Іп.р. х Ім.

                                                                       12

де  Опл. - річна орендна плата, грн.;

      Іп.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати ( у разі оренди нерухомого майна) в інших випадках - за період з початку поточного року;

      Ім -    індекс інфляції за перший місяць оренди.      

2.6. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування (множення) розміру місячної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.7.      Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

Опл.доб. = Опл.міс. : К.д.м. 

де:  Опл.доб. - розмір добової плати, грн.

       Опл.міс. - розмір місячної орендної плати, грн.

               К.д.м.    - кількість робочих днів орендаря в місяці.

 

2.8.      Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

               Опл.пог. = Опл.доб. : 24 х t

де:  Опл.пог.  - розмір погодинної плати, грн.

       Опл.доб.  - розмір добової плати, грн.

       t -  час, на який орендується приміщення на місяць.

2.9. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передано в оренду.

2.10     В разі здачі в оренду нерухомого майна одночасно кільком орендарям, розрахунок оплати за користування приміщеннями загального користування здійснюється пропорційно у відсотковому співвідношенні до корисної площі  будівлі, в якій орендується приміщення.

2.11     Якщо орендар подав письмову заяву про використання орендованої площі під різні види діяльності (згідно даних ОДПІ), то для визначення розміру орендної плати необхідно провести зонування об’єкта оренди за умови наявності окремих приміщень (або визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксування площ зон у договорі оренди.

2.12     Якщо орендар визначив у договорі оренди один вид діяльності, а фактично використовується під різні (цілі), то орендна плата нараховується на всю площу за найвищою орендною ставкою того виду діяльності, що здійснює орендар.

2.13     Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло, водопостачання, каналізації, за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної від загальної площі.

2.14     Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково - дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

Розмір місячної орендної плати при передачі в оренду житла дорівнює розміру квартирної плати, встановленої законодавством.

2.15     Орендна плата за перший місяць оренди вноситься у формі передоплати. В подальшому плата вноситься щомісячно до 20 числа наступного місяця.

2.16     Платіжні документи на перерахування орендної плати подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

2.17     Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються на рахунок або повертаються орендарю в 5-денний термін з дня одержання його письмової заяви.

2.18     Розмір орендної плати змінюється за ініціативою орендодавця у випадку зміни методики розрахунку а також інших випадках, передбачених законодавством.

2.19     Орендна плата встановлюється в грошовій формі.

2.20     Орендарям - комунальним підприємствам, благодійним організаціям, громадським неприбутковим організаціям та підприємствам, що мають важливе соціальне значення, за рішенням сесії можуть надаватись пільги з орендної плати, лише в межах бюджетного року.

2.21     В разі припинення дії договору оренди, орендна плата сплачується включно по день передачі орендодавцю об’єкта за актом приймання-передачі, якщо інше не передбачено договором.

2.22     Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.

2.23     Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць та індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється орендодавцем.

 

3.         Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди.

 

3.1       Проведення експертної оцінки майна передує укладанню договору оренди. Експертна оцінка, виготовлення технічної документації оплачується за рахунок орендаря. Замовником оцінки є орендодавець. При цьому укладається трьохсторонній договір. Відбір суб’єкта оціночної діяльності виконується замовником самостійно.

Після введення в дію цієї Методики, по раніше укладеним договорам, експертна оцінка та технічна документація виконуються за кошти орендаря з послідуючою компенсацією витрат, за рахунок зменшення на 50 % щомісячної орендної плати на період, згідно розрахунку компенсації, починаючи з першого місяця переходу на цю Методику, що відображається у додатковій угоді.

До виконання експертної оцінки та переходу на цю Методику  оплата за оренду здійснюється за попередньою методикою.

Орендар та орендодавець в термін, не пізніше ніж до 1.06.2007р., забезпечують виконання експертної оцінки та в триденний термін після її затвердження укладають додаткову угоду про перехід на цю Методику.

3.2       Якщо в будівлі знаходяться декілька орендарів, вартість проведення незалежної оцінки компенсується ними пропорційно займаних площ.

3.3       Затвердження звіту про оцінку майна здійснюється шляхом видання наказу керівника органу - який є замовником оцінки (орендодавцем).

Якщо замовником оцінки є міська рада, то звіт про оцінку затверджуються рішенням виконавчого комітету.

3.4   У разі відмови орендаря вносити зміни до діючого договору оренди в частині зміни розміру орендної плати, після введення в дію цієї Методики, виконавчий комітет  має право вносити на розгляд сесії міської ради пропозиції про продаж такого об’єкта оренди на конкурентних засадах, або звернутися до суду з позовом про розірвання договору оренди.

3.5 Виконання нової експертної оцінки орендованого майна та перерахунок розміру орендної плати є обов’язковим у наступних випадках:

- при закінченні робіт по капітальному ремонту та реконструкції орендованого об’єкта, здійснених за згодою орендодавця, що привели до зміни його вартості;

- при продовженні дії договору оренди, термін якого скінчився, в разі якщо з моменту останньої експертної оцінки пройшло більше 6 місяців;

- в разі передачі об’єкта в суборенду, та необхідності визначення частки вартості майна, що передається в суборенду.

 

4.         Плата за земельну ділянку,

на якій розташоване орендоване майно.

 

4.1. У випадку, коли об’єкт оренди вбудований, або є частиною будівлі (споруди, приміщення), до розрахунку розміру орендної плати (розділ 2 цієї методики) додається розрахунок плати за користування частиною  земельної ділянки, яка розташована під об’єктом оренди. Розмір плати визначається за схемою розрахунку земельного податку пропорційно розміру займаної частини будівлі від ії загальної площі. Розмір орендної плати в цілому по договору буде визначатись як сума платежів за користування приміщенням та земельною ділянкою. Розрахунок плати за земельну ділянку виконується Орендодавцем.

Якщо орендар вбудованого приміщення, за згодою орендодавця, виконав прибудову до нього, то орендна плата за земельну ділянку під прибудовою сплачується на підставі окремого договору оренди, укладеного відповідно до чинного земельного законодавства.

4.2. У випадку, коли об’єктом оренди є споруда в цілому, орендар в триденний термін з дня укладання договору оренди, додаткової угоди, згідно з абз.2., п.3.1 цієї методики, повинен звернутися до міського голови з заявою про передачу в оренду земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт оренди. В шестимісячний термін оформити договір оренди.

Одночасно з підписанням договору оренди майна, укладається додаткова угода про тимчасову сплату коштів за користування земельною ділянкою на термін до оформлення договору оренди.

Уважаемый гость Чугуева, Вы зашли на сайт как иногородний житель.
Мы советуем Вам стать активным жителем Чугуева либо войти на сайт как полноправный горожанин.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Мнение:
Введите код: *