Чугуев
Чугуевский сайт » Новости Чугуева » «Про виконання бюджету міста за 2010 рік»
Информация к новости
  • Просмотров: 262
  • Автор: admin
  • Дата: 31-03-2011, 10:30
 (голосов: 0)
31-03-2011, 10:30

«Про виконання бюджету міста за 2010 рік»

Категория: Новости Чугуева

«Про виконання бюджету міста за 2010 рік»

Бюджет міста на 2010 рік затверджений рішенням LХХХІ сесії V скликання міської ради від 12 травня 2010 року по доходах у сумі 65 136 109 грн. і видатках у сумі 65 383 969 грн. З урахуванням послідуючих змін, прийнятих на кількох сесіях міської ради протягом року, бюджет міста склав по доходах – 69967526 грн. та видатках – 70 219 266 грн.

Доходи загального фонду міського бюджету

За 2010 рік до доходної частини загального та спеціального фондів міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 28 988,4 тис.грн., що на 3 425,2 тис.грн. більше ніж, за 2009 рік.

До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 24 971,8 тис.грн., або 102,2% річного плану, затвердженого міською радою.

В структурі доходів, традиційно, найвагоміша частка належить податковим надходженням. За 2010 рік вона складає 94,8%. Фактичний обсяг цих надходжень становить 23 685,5 тис.грн. Як і в попередніх роках, продовжує зберігатись тенденція до зростання номінального обсягу податкових надходжень. Порівняно з 2009 роком таке збільшення становить 3 263,0 тис.грн., або 15,9%.

Податок з доходів фізичних осіб традиційно займає найбільшу частку серед джерел наповнення доходної частини міського бюджету. Податку на доходи з фізичних осіб надійшло у сумі 18 985,0 тис.грн., що складає 101,4% до запланованих та на 2 231,8 тис.грн. більше, ніж за минулий рік.

Зростання обсягу надходжень податку з доходів фізичних осіб порівняно з попереднім роком зумовлене, в першу чергу, збільшенням надходжень від найвагомішого джерела – податку з доходів найманих працівників, частка його складає 72,3%. За 2010 рік цього податку надійшло 13721,9 тис. грн., що на 1296,9 тис. грн. більше, ніж у попередньому році.

Плата за землю посідає друге місце за обсягом номінальних надходжень. Частка його в загальній сумі доходів складає 7,3%. Фактично за 2010 рік до міського бюджету надійшло 1 728,9 тис.грн., що на 199,1 тис.грн. більше за показник минулого року. За останні роки відслідковується стійка тенденція зростання надходжень цього виду податку.

Третім за обсягом джерелом надходжень є єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. За 2010 рік питома вага єдиного податку складає 6,7% в загальному обсязі податкових надходжень. В 2010 році до міського бюджету надійшло 1 580,5 тис.грн. цього податку, що на 198,7 тис.грн. більше, ніж у попередньому році. Це пов’язане перш за все з покращенням загального підприємницького клімату, що сприяє розвитку підприємницької діяльності суб’єктів господарювання – платників єдиного податку.

У порівнянні з минулим досліджуваним періодом в 6,3 рази (+621,7 тис. грн.) збільшились надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності, за рахунок погашення частини заборгованості по Чугуївському КЖРЕП у сумі 116,0 тис.грн. та зростанням нарахувань податку по КП «Чугуївтепло» – 554,8 тис.грн.

Місцеві податки та збори складають 1,9% від загальних податкових надходжень та мають невелику та стійку тенденцію до зростання. Протягом досліджуваного періоду надійшло місцевих податків та зборів у сумі 450,1 тис.грн., що на 6,9 тис.грн. більше порівняно з минулим роком. При цьому, по причині обмеженості бази оподаткування і недосконалості порядку адміністрування місцевих податків і зборів, продовжується тенденція зменшення цих податків в доходах загального фонду бюджету міста при збільшенні обсягів їх номінальних надходжень. Так, у 2009 році питома вага місцевих податків та зборів в доходах загального фонду становила 2,1 %.

В структурі місцевих податків і зборів найбільша за обсягом доходів вага – 77,8% належить ринковому збору. У 2010 році цього податку до бюджету надійшло 350,3 тис.грн., що на 5,5 тис.грн. більше, ніж у 2009 році.

Наступним за обсягом джерелом надходжень до місцевих податків та зборів є комунальний податок. Його частка в загальній сумі місцевих податків і зборів складає 14,0%, а номінальні надходження за 2010 рік становлять 62,8 тис.грн.

Збору за право використання міської символіки до бюджету надійшло 2,2 тис.грн. Надходження від інших місцевих податків та зборів (податок з реклами, збір за парковку, збір за видачу ордера на квартиру) складають 35,0 тис.грн.

За 2010 рік до спеціального фонду надійшло 4 016,6 тис.грн., або 118,5% від плану, затвердженого міською радою. Мобілізовано коштів на 39,2 тис.грн. більше, ніж за минулий 2009 рік. Невеликий обсяг збільшення відбувся через зменшення надходжень від продажу земельних ділянок разом з підвищенням суми збору за забруднення навколишнього середовища та надходжень до цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування.

За 2010 рік з державного бюджету отримано трансфертів у сумі 41 472,8 тис.грн., що на 8608,7 тис.грн. перевищує відповідний показник 2009 року. В загальній сумі міжбюджетних трансфертів – 15123,6 тис.грн. складає сума отриманої дотації та 26 349,2 тис.грн. – субвенції. При цьому на 3,7 млн.грн. збільшилися обсяги субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства та дітям – інвалідам (з 11,8 млн.грн. до 15,5 млн.грн.), на 0,4 млн.грн. – на надання пільг ветеранам війни та праці, а також субсидій населенню (з 8,3 млн.грн. до 8,7 млн.грн.).

Видатки міського бюджету

Обсяг сукупних видатків загального та спеціального фондів бюджету міста Чугуєва за 2010 рік становив 69 753,9 тис.грн., що більше абсолютних показників минулого року на 11 480,8 тис.грн.

Розрахунковий обсяг видатків Міністерства фінансів України, врахований при затвердженні бюджету на 2010 рік, становить 113,9%, при цьому по видатках загального фонду цей показник становить 110,2%, по видатках спеціального фонду – 167,4 %.

У 2010 році видаткова частина загального фонду бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконана в обсязі 39 275,7 тис.грн., що на 5 736,0 тис.грн. більше аналогічного показника за 2009 рік.

Традиційно, найбільшу питому вагу у видатках загального фонду займають соціальні видатки: освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення, культура, фізична культура, молодіжні програми.

Як відображено в Структурі видатків загального фонду бюджету 2009 – 2010 років, питома вага вказаних видатків дорівнює 84,7% (порівняно з 2009 роком частка зменшилась на 0,5 відсоткових пункти). Питома вага видатків на виконання інших функцій складає 15,3%, із яких 3,5% припадає на виконання функцій в галузі житлово-комунального господарства.

У видатках на соціальну сферу найбільшими за обсягами є видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення з урахуванням трансфертів з Державного бюджету – 22 583,3 тис.грн. (38,0%), освіту – 24 687,1 тис.грн. (41,6%), на культуру – 2 546,4 тис.грн. (4,3%), на фізкультуру – 464,0 тис.грн. (0,8%), на державне управління – 5 931,6 тис.грн. (10,0%).

У порівнянні з 2009 роком в структурі видатків міського бюджету збільшилась частка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення на 0,2 відсоткових пунктів, частка видатків на освіту збільшилась на 1,0 відсотки, на державне управління збільшилась на 0,6 відсотки проти 2009 року.

Структура видатків бюджету за економічною класифікацією.

В 2010 році, як і в попередні роки, найбільшу питому вагу в структурі видатків за економічною класифікацією займають поточні видатки. Вони становили 58 466,8 тис.грн., або 98,5%, від обсягу видатків загального фонду бюджету.

Традиційно, найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету без урахування трансфертів населенню та міжбюджетних трансфертів займають захищені статі видатків: оплата праці з нарахуваннями, продукти харчування і медикаменти та оплата комунальних послуг та енергоносіїв. В 2010 році їх частка у видатках загального фонду бюджету склала 60,7%. Разом з тим цей показник порівняно з минулим роком зменшився на 0,9%. Обсяг капітальних видатків зменшився на 941,0 тис.грн., або на 0,6%.

Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 01 січня 2011року відсутня.

Спеціальний фонд.

В 2010 році видатки спеціального фонду складали 10 389,0 тис.грн., що більше показників минулого року на 865,2 тис.грн..

Видатки бюджету розвитку склали 1 383,7 тис.грн., у тому числі на:

реконструкцію системи опалення КЦ «Імідж» – 12,0 тис.грн.,

реконструкцію системи опалення дитячої музичної школи – 60,0 тис.грн.,

реконструкцію скверу «Комсомольський» – 60,2 тис.грн.,

реконструкцію скверу Слави – 155,0 тис.грн.,

реконструкцію скверу біля РАГСу – 299,0 тис.грн.,

реконструкцію проїжджої частини на спуску від пл. Леніна до вул. Річної – 170,2 тис.грн.,

реконструкцію зовнішнього освітлення м. Чугуєва із використанням сучасних енергозберігаючих технологій (третя черга) – 197,2 тис.грн.,

капітальний ремонт покрівлі Чугуївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням іноземних мов – 200,0 тис.грн.,

придбання набору вуличних тренажерів на міський стадіон – 22,3 тис.грн.,

придбання бункеру з приладом для розкидування піщано-сольової суміші – 40,0 тис.грн.,

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання постанови КМУ від 16.06.10 р. № 461 на співфінансування на капітальний ремонт пасажирського ліфта в м. Чугуєві по вул.Дружби, 7а – 71,4 тис.грн.,

облаштування зон відпочинку прибудинкових територій – 74,4 тис.грн.,

капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу № 12 – 22,0 тис.грн.

Субвенції капітальної спрямованості:

– субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів на капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 1 – 249,8 тис.грн., або 100 % річного плану;

– субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів – 232,3 тис.грн., або 77,9 % річного плану;

Інші субвенції до загального фонду:

– субвенція з резервного фонду обласного бюджету, згідно з розпорядженням ХОДА від 9.12.2010 року № 687 на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому фонді м. Чугуєва 13.07.2010 року через проходження атмосферного фронту (сильних злив та шквального вітру), для виконання ремонтно-відновлювальних робіт покрівлі – 285,0 тис.грн., що становить 100,0 % від річного плану;

– субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках міста – 229,9 тис.грн., що становіть 100,0 % від річного плану;

– субвенція з обласного бюджету на ремонт покрівель житлових будинків міста – 70,0 тис.грн., що становіть 100,0% від річного плану.

Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 440,9 тис.грн., або 89,8 % річного плану.

Субвенції із соціального захисту по загальному та спеціальному фондам у 2010 році використані у обсязі 24 619,3 тис.грн., з них:

– субвенція на надання пільг та субсидій населенню – 8 403,2 тис.грн., або 99,6% річного плану;

– субвенція на компенсацію за пільговий проїзд – 144,7 тис.грн., або 100% річного плану;

– субвенція на допомогу сім’ям з дітьми - 15 523,3 тис.грн., або 98,8% річного плану;

– субвенція на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 548,1тис.грн., або 97,3 % річного плану.

Субвенції значно зросли в порівнянні з минулим роком на 4 180,0 тис.грн. за рахунок зростання виплат обсягів допомоги сім’ям з дітьми.

Інші субвенції до спеціального фонду:

– субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду навколишнього природного середовища на придбання сміттєвозу – 222, тис.грн.

Позички

У 2010 році обсяг наданих з Єдиного казначейського рахунку короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міському бюджету становив 25 594,3 тис.грн., що на 6 007,3 тис.грн. більше, ніж у 2009 році.

Інформація надана міським фінуправлінням.

Динаміка виконання бюджету міста за 2009-2010 роки тис.грн.

Видатки

Факт 2009

Розрахункові показники МФ на 2010

Затверджено місцевими радами зі змінами

Виконано за рік (в т.ч. дотацій)

% виконання розрах показників

% виконання затверджених показників на 2010 рік

Всього

37 768,1

38 105,3

43 205,2

43 404,7

113,9

100,5

Загальний фонд

33 539,7

35 639,0

39 595,7

39 275,7

110,2

99,2

Спеціальний фонд

4 228,4

2 466,3

3 609,5

4 129,0

167,4

114,4

Уважаемый гость Чугуева, Вы зашли на сайт как иногородний житель.
Мы советуем Вам стать активным жителем Чугуева либо войти на сайт как полноправный горожанин.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Мнение:
Введите код: *