Чугуев
Чугуевский сайт » Чугуевский район » Базалеевка » Про затвердження ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Информация к новости
  • Просмотров: 239
  • Автор: admin
  • Дата: 21-03-2011, 11:16
 (голосов: 0)
21-03-2011, 11:16

Про затвердження ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Категория: Чугуевский район » Базалеевка

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА проекту рішення Базаліївської сільської ради «Про затвердження ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності»
Аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160- IV та з урахуванням методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року N9 308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Базаліївської сільської ради «Про затвердження ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2011 рік», як регуляторного акта.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України (надалі — Кодекс) від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ відмінено плату за торговий патент, яка була встановлена Законом України від 23 березня 1996 року № 98/96 «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (втратив чинність 3-01.01.2011 року), затверджено збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Згідно з п.10.3 ст.10 та п.267.3 ст.267 Кодексу збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється сільськими, селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі в|д мінімальної заробітної плати, установленої Законом на 1 січня календарного року з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з над ання платних побутових послуг та виду платних послуг.

Треба визначити, що плата за проведення деяких видів підприємницької діяльності є стабільним та рівномірним джерелом наповнення місцевого бюджету.

При вирішенні даної проблеми певну користь отримують:

— суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку згідно з ст.267 Кодексу торгові патенти та проводять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

— орган місцевого самоврядування — прийняття рішення дозволить визначити об'єкт оподаткування, платників збору, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначені статтею 7 Кодексу.

Зазначені питання не можуть бути розв'язані за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, тому що затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Базаліївської сільської ради встановлюються тільки рішенням Базаліївської сільської ради. Таким чином, вирішення зазначених питань можливе шляхом прийняття рішення Базаліївської сільської ради «Про затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності».

2. Визначення цілі державного регулювання.

Визначення видів підприємницької діяльності, розвинення яких

вимагає час та економічна ситуація в селі.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів. Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв'язку з тим, що право затвердження ставок збору
за провадження деяких видів підприємницької діяльності відповідно до п.10.3 ст.10 та п.267.3 ст.267 Кодексу належить лише сільській раді. Тому єдиним актуальним шляхом вирішення зазначеної проблеми є прийняття відповідного рішення сільської ради.

Перевага обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішень сільської ради для виконання на території Базаліївської сільської ради, що передбачено ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Механізм розв'язання проблеми, відповідні заходи.

Прийняття рішень Базаліївської сільської ради здійснюється

шляхом прийняття відповідних рішень зазначеного органу, тому вирішити описану проблему можна лише шляхом прийняття рішення Базаліївської сільської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення мети, передбаченої п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акта здійснюватиметься органами державної податкової служби систематично, а також під час документальних перевірок суб'єктів господарювання.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого само­врядування

- введення ставок на деякі види підприємницької діяльності з метою розширення кількості таких видів;

- створення конкурентного середовища при здійсненні діяльності за новими видами між суб'єктами господарювання;

- зростання надходжень до сільського бюджету

відсутні

Інтереси суб'єкгів господарювання

- можливість здійснювати нові види діяльності

відсутні

7. Обґрунтування строку дГГакта.

Термін дій необмежений, з можливістю внесення змін до нього. Постійно з дня опублікування.

8. Визначення показників результативності акта; Основними показниками результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до сільського бюджету, пов'язаних з дією запропонованих ставок збору.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта.

Уважаемый гость Чугуева, Вы зашли на сайт как иногородний житель.
Мы советуем Вам стать активным жителем Чугуева либо войти на сайт как полноправный горожанин.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:*
Мнение:
Введите код: *