Шебелинкагазвидобування

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1.    Інвестор (замовник) — ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

Поштова та електронна адреса: смт Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9, moo@shgpu.kharkov.ukrtel.net.
2.    Місце розташування майданчика будівництва — Харківська обл.. Чугуївський район, в адміністративних межах Леб\’язької та Коробочкинської сільських рад.
3.    Характеристика діяльності (об\’єкта) — газова свердловина № 50, 51 Північно-Коробочкинського НГКР на газ і конденсат, підземна споруда.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1.    Інвестор (замовник) — ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

Поштова та електронна адреса: смт Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9, moo@shgpu.kharkov.ukrtel.net.
2.    Місце розташування майданчика будівництва — Харківська обл.. Чугуївський район, в адміністративних межах Леб\’язької та Коробочкинської сільських рад.
3.    Характеристика діяльності (об\’єкта) — газова свердловина № 50, 51 Північно-Коробочкинського НГКР на газ і конденсат, підземна споруда.

Технічні і технологічні дані — газ, конденсат 25-30 тис. м3/добу, термін експлуатації обумовлюється економічною доцільністю (орієнтовно 10 років).
4.    Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — забезпечення енергоресурсами населення і промисловості.
5.    Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

—    земельних — 2,0-4,0 га в тимчасове користування для розміщення бурового верстата на період спорудження свердловини (в залежності від його типу);

—    сировинних — щебінь (орієнтовно 10 м3), пісок (орієнтовно 30 м3) з Красноградської бази ВТЗіК, джерела отримання — закупівля згідно з тендером;

—    енергетичних (електроенергія, паливо), якщо буріння здійснюється буровим верстатом з електричним приводом — 7512 кВттод/добу, якщо буровим верстатом з дизельним приводом — 2,95 т/добу;

—    водних — 72 м3/добу, технічне водопостачання з водяної свердловини, розташованої на майданчику бурової установки, 0,3 м3/добу — питна вода, привозна;

—    трудових — 36 чол.
6.    Транспортне забезпечення — автотранспорт та гусеничний транспорт.
7.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — згідно з ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м.

 

якщо буріння здійснюється буровим верстатом з електричним приводом, 500 м — якщо буровим верстатом з дизельним приводом.

8.    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами — зняття та складування родючого шару грунту згідно з ГСТУ 41 -00032626-00-023 -2000 або» вирівнювання (в залежності від вмісту гумусу).

9.    Можливі впливи планової діяльності на навколишнє середовище:

—    клімат і мікроклімат — незначний у зв\’язку з короткочасністю та локальністю планованої діяльності;

—    повітряне — викиди шкідливих речовин при зварюванні, приготуванні бурового розчину, роботі дизельних двигунів і при випробуванні свердловини на приплив (спалювання газу на факелі), а саме:

 

 

№ з/п

Найменування речовини

Орієнтовні оЕ шкідливих

ПОВІТРІ

обсяги викидів речовин в , т/рік

буровий верстат з електричним приводом

буровий верстат з дизельним приводом

1

N02

0.028

1,730

2

N0

0.004

0,281

3

Сажа

0.016

7,054

4

Сірчаний ангідрид

0.004

1,364

5

Оксид вуглецю

1.426

18,449

6

Бенз(а)пирен

1,30-10-6

6,06-10-4

7

Граничні вуглеводні

0.689

8,511

8

Метан

0.359

0,359

9

Оксид заліза

7.10103

7,10-10-3

10

Оксид марганцю

5.19-10-4

5.19-104

11

Оксид кремнію

4.77-10″4

4,77-10

12

Фториди добре розчинні

2,29-1 а3

2,29-103

13

Фториди погано розчинні

1,29-10″3

1,29-10*

14

Фтористий водень

6,00-10-4

6,00-10

15

Пил гл. бентонітової

2,44102

2,44-102

16

Пил графіту п/п

3,72-103

3,72-10-3

17

Пил вапна

1,25-1 а3

1.25-10-3

18

Пип кпейли

0 .191

0.191

—    водне — можливий вплив від забруднення буровим розчином та перетікання мінералізованих вод з нижче залягаючих горизонтів;

—    грунт — може зазнавати впливу від землерийної та підйомно-транспортної техніки.

 

відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні;

—    рослинний та тваринний світ, заповідні об\’єкти — помірний (шум, вібрація, викиди шкідливих речовин, розрахунки приводяться в розділі ОВНС до робочого проекту; викиди газу та конденсату, що проводяться при технологічних продувках, що може викликати холодові опіки рослинного та тваринного світу при попаданні в підфакельну зону);

—    навколишнє соціальне середовище (населення) — помірний (шум, викиди шкідливих речовин, розрахунки приводяться в розділі ОВНС до робочого проекту; викиди газу та конденсату, що проводяться при технологічних продувках, що може викликати холодові опіки рослинного та тваринного світу при попаданні в підфакельну зону);

—    навколишнє техногенне середовище — в зоні впливів планованої діяльності елементи техногенного середовища відсутні.

10.    Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронения — бурові стічні води, розчин для випробування, відпрацьований буровий розчин — при необхідності можливе повторне використання, а також нейтралізація і безпечне захоронения; видалена порода (шлам) — нейтралізація і безпечне захоронения; побутові рідкі — нейтралізація, тверді — вивезення.

11.    Обсяг виконання ОВНС — у відповідності з ДБН А. 2.2.-1-2003.

12.    Участь громадськості — смт Червоний Донець, вул. Жовтнева, буд. 9, тел. (05749) 92-4-98 (заявки на проведення громадських слухань приймаються в місячний термін після публікації за адресою: 63503, м. Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, 29, Чугуївська райдержадміністрація, тел/факс (05746) 4-09-01).

А.П. ВАХРІВ, заступник директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *